Commissaris/toezichthouder

Op dit moment ben ik als commissaris/toezichthouder actief in de volgende organisaties.

Voorzitter Nederlandse Brancheorganisatie Aangepaste Vakanties

In deze brancheorganisatie hebben organisaties die vakanties organiseren voor mensen met een beperking (reisorganisaties en touroperators) en accommodaties die gericht zijn op verblijf voor mensen met een beperking zich verenigd om er samen voor te zorgen dat het voor ieder mogelijk is om op vakantie te gaan. Onafhankelijk voorzitter sinds 2015.

Vice-voorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Rijk van Nijmegen

Rabobank Rijk van Nijmegen is een van de grootste 10 lokale Rabobanken. Vice-voorzitter van de RvC en voorzitter van de Renumeratiecommissie. Voorheen lid auditcommittee. Sinds 2008.

Voorzitter Raad van Commissarissen Witte Kruis BV

Witte Kruis is de grootste zelfstandige ambulanceorganisatie van Nederland. 100% dochter van Transdev Nederland.
De totale organisatie bestaat uit 760 medewerkers en 165 voertuigen. De mobiele zorg die Witte Kruis levert bestaat uit ambulancezorg, huisartsenvervoer, opleidingen (ACM), evenementen en innovatieve zorgconcepten, zoals Hartveilig wonen, E-learning en SOS-toegang. Commissaris sinds 2015.

Voorzitter Diaconie PKN Elst

Lid Raad van Toezicht Stichting Sociale Wijkteams Arnhem

Lid Raad van Toezicht RAV Kennemerland 


Eerder ben ik actief geweest als:

Lid Raad van Toezicht Keizer Karel podia (2010-2014)

Voorzitter Raad van Toezicht Onderwijs Centrum Zuid-Gelderland (2007-2012)

Voorzitter Raad van Toezicht Stuw, welzijnsorganisatie Overbetuwe en Millingen a/d Rijn (2007-2010)

 

Diverse toezichthoudende functies in de zorg en welzijnssector in de jaren daarvoor.