Clustermanager Medisch Centrum Rijnmond-Zuid

 

Van 2002-2005 was ik Clustermanager Bedrijfsvoering en Zorg in het Medisch Centrum Rijnmond-Zuid (nu: Maasstadziekenhuis). MT-lid. Integratie na de fusie vormgegeven en leiding gegeven aan een groot, nieuw gevormd zorgcluster (omzet ca. €30 miljoen, 500 fte). Tevens op organisatieniveau verantwoordelijk voor kwaliteit en transmurale zorg.

Resultaten: Integratie en herinrichting van de zorg en de locaties na de fusie. Voorbereiding nieuwbouw gereed (ontwerp en inrichting proces). Kostenbesparing van 7,5% in 2005 gerealiseerd. Daling ziekteverzuim van 7% tot 4%. Transferunit gerealiseerd met partners in de regio.