Het belang van wederkerigheid, solidariteit gaat niet vanzelf
Advies_Het_belang_van_wederkerigheid.pdf (1.4MB)
Het belang van wederkerigheid, solidariteit gaat niet vanzelf
Advies_Het_belang_van_wederkerigheid.pdf (1.4MB)

 

 

Lid Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek

 

De Sint Maartenskliniek is een in houding en beweging gespecialiseerd ziekenhuis (omzet €166 miljoen, ca. 2000 medewerkers). Samen met de voorzitter Raad van Bestuur eindverantwoordelijk voor het functioneren van het ziekenhuis. Gemengde portefeuille: diverse zorgcentra (waar onder revalidatie), research & development, facilitair bedrijf, strategische HRM, Kwaliteit en Veiligheid, innovatie, e-health en medische technologie, tevens verantwoordelijk voor Maartenskliniek Woerden BV en de Prothese-orthesemakerij POM BV, overlegvoerder OR en Patiëntadviesraad. Goede resultaten.

Clientgerichtheid versterkt door sturing op externe uitkomsten (Zorgkaart) in plaats van interne indicatoren. De organisatie toekomstbestendig gemaakt door middel van een strategietraject en aanpassing van het portfolio, ondersteund door een concern-breed leiderschapsprogramma. Strategisch HRM-beleid ontwikkeld en geïmplementeerd, inclusief Maartensacademie (Leerhuis) en reductie van het aantal functieomschrijvingen waardoor stuurbaarheid is toegenomen en de inzetbaarheid van medewerkers is toegenomen.

Nieuwe vestigingen uitgebouwd: Maartenskliniek Woerden (omzet 30 miljoen), functioneerde bij mijn vertrek kwalitatief uitstekend en financieel gezond. Nieuwe vestiging Boxmeer in 2013 opgezet. Prothese-orthesemakerij POM BV (omzet ca. 10 miljoen) in 2011 verkocht aan een internationale branchegenoot.

Realisatie innovatie in samenwerking met partners (zorginhoudelijk & verdienmodel). Voorbeelden daarvan: herinrichting reumazorg, onderzoek en opleiding, door innovatieve samenwerking met 3e (Radboud UMC) en 1e lijn, implementatie van nieuwe producten zoals ZOOM IN (kort en intensief: diagnostiek voor kinderen met een ontwikkelingsprobleem) i.s.m.     Onderwijs Centrum Zuid-Gelderland. E-health: Implementatie e-learning spraaktherapie i.s.m. Radboud Universiteit en de HAN. Implementatie Lokomat (looprobot) in de revalidatiezorg. Herinrichting zorg voor dwarslaesiepatiënten ism de patiëntenvereniging: lancering zorgportal en inzet van ervaringsdeskundigen als regulier onderdeel van de zorg. Real Health, Brits bedrijf als onderaannemer gecontracteerd voor hun pijnmanagementprogramma voor mensen met chronisch lage rugpijn.

Op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid: implementatie Maartensfacts (kwaliteitsinformatie gebruikt door professionals om de zorg te verbeteren en verantwoording af te leggen. Implementatie kwaliteits- en veiligheidsbeleid, ISO-certificering in 2012.

Onderhoud en uitbouw landelijk relatienetwerk onder andere verlenging DBC vs DOT-experiment Sint Maartenskliniek. Tevens actief als vice-voorzitter van de bestuursadviescommissie Kwaliteit van de NVZ, in Revalidatie Nederland, lid van klankbordgroep Raad voor de Volksgezondheid & Zorg t.b.v. het advies "Het belang van wederkerigheid, solidariteit gaat niet vanzelf"(2013), lid programmacommissie Innovatie Programma Revalidatie ZonMw (2009-2012) en auteur van diverse columns, waar onder het eFD.