http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/jeugdzorg-zonder-financiele-nabrander.81398.lynkx#.Vqyfyegaeg4.mailto

 

Werkervaring (huidig)

 

Interim management & toezicht

Sinds 2014 ben ik werkzaam als zelfstandig gevestigd interim bestuurder en toezichthouder. Hieronder volgen voorbeelden van mijn werkzaamheden:

Bestuurder a.i. Laverhof

Toekomstbestendig maken van de organisatie, door herijking van de strategie en de besturing.

Directeur-bestuurder a.i. ZorgBrug

Revitalisering ZorgBrug als transmurale organisatie in Midden-Holland. Strategische herijking en inrichting van de organisatie. Plan is gereed en implementatie voorbereid, kwalitatief en financieel weer op orde.


Transitiedirecteur bedrijfsvoering Jeugdformaat
Realisatie transformatie van een budget-gestuurde naar een resultaat-gestuurde en gefinancierde organisatie. Rapporterend aan RvB en RvT.

Kwartiermaker/directeur a.i. Sociaal Domein

Kwartiermaker/directeur a.i. Sociaal Domein, gemeente Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.Realisatie van een nieuwe uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein (Participatiewet, WMO en Jeugd) voor de drie betrokken gemeenten gezamenlijk (omzet ca. 100 miljoen). Fusie van diverse afdelingen afkomstig uit vijf bronorganisaties. De organisatie is geheel integraal ingericht, inclusief alle bedrijfsvoeringsfuncties (wo. financiële administratie en ICT-systemen).

 

Interimmanagement Zuyderland ziekenhuis

Zuyderland is een van de grootste ziekenhuisorganisaties in Nederland. Het is een ziekenhuis op meerdere locaties, acht zorgcentra met buitenlocaties, twee hospices, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, huishoudelijke hulp en jeugdgezondheidszorg.

Ik heb hen ondersteund als interimmanager RVE Kwaliteit, Veiligheid & Bedrijfsvoering (april 2016 t/m januari 2017). In deze periode opdracht gerealiseerd om te komen tot een (gedragen) toekomstvisie Kwaliteit & Veiligheid, ontwikkeling en implementatie van risicomanagement, inrichting van managementinformatiesysteem, verbetering sturing, versterking bedrijfsvoering door implementatie 'tool' voor integrale capaciteitsplanning. Afdeling geïntegreerd en personeel en financieel op orde gebracht.

 

Kwartiermaker regionaal account Jeugd Regio Noord=Veluwe 

Zo ben ik onder andere kwartiermaker geweest voor het regionaal account Jeugdhulp Regio Noord-Veluwe (omzet €40 miljoen). een Gemeenschappelijke Regeling (GR) met zes deelnemende gemeenten. De binnen de GR voor Jeugdhulp verantwoordelijke wethouder was opdrachtgever.

Binnen vijf maanden is dit account, onder mijn leiding geïmplementeerd.  In dit account is de gehele backoffice ondergebracht, inkoop van de Jeugdhulp, gehele financiële afhandeling en rapportage over het zorggebruik aan de deelnemende gemeenten.

Mijn vermogen om de zaak terug te brengen tot de kern, mensen uit verschillende disciplines samen te brengen en te werken met kleine slimme groepjes in combinatie met een goed politiek gevoel, hebben ervoor gezorgd dat de opdracht succes vol is afgerond (op tijd en binnen budget).

De ervaringen zijn gedeeld in het congres over Jeugdzorg The Next Step.

 

 http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/jeugdzorg-zonder-financiele-nabrander.81398.lynkx#.Vqyfyegaeg4.mailto