Directeur Zorg OZ Zorgverzekeringen

 

Van 1993 - 2001 werkzaam bij OZ Zorgverzekeringen (nu onderdeel van CZ). Lid directieteam.

Verschillende functies binnen de sector Zorginkoop. Laatste jaren actief als directeur Zorg. Resultaatverantwoordelijk voor zowel de zorginkoop voor de Zorgverzekeringswet (omzet 1,4 miljard) als de AWBZ (omzet 1,6 miljard).

Resultaten: Transformatie zorginkoop (resulterend in verdubbeling van het positieve resultaat en het wegwerken van wachtlijsten in cure en care). Effectieve landelijke lobby voor aanpassing van het budgetteringsmodel voor zorgverzekeraars.

Tevens actief als bestuurslid RijnmondNet (projectorganisatie voor elektronische data-uitwisseling in de gezondheidszorg in de regio Rijnmond) en als lid van de Beleidsadviescommissie Zorg van Zorgverzekeraars Nederland.